Wie zijn we?

Besparen op indirecte kosten is geen kunst – het is een vak. Effectief kostenmanagement vraagt om een gedegen marktkennis, om een helder inzicht in bedrijfsprocessen, een groot kwaliteitsbesef en een goed gevoel voor het belang van zakenrelaties.

De bedrijfskundigen van Savepartner zijn niet alleen specialisten in het signaleren van besparingskansen – zij zorgen ervoor dat uw kansen optimaal worden benut. Dat resulteert in aanzienlijke besparingen die oplopen tot 40% van de jaarlijks terugkerende indirecte kosten.

Kosten beparen

Uw rendement is op twee manieren te verbeteren. Enerzijds door meer omzet te genereren en anderzijds door kosten te besparen. Elke euro omzet leidt, na aftrek van kosten en belastingen tot een beperkte bijdrage aan de winst. Elke euro besparing leidt echter tot een directe verbetering van de winst.

Optimalisatie van de kostenstructuur is juist dan van cruciaal belang. Dit om hetzelfde rendement te kunnen behouden of het rendement te verbeteren. Het besparen op de indirecte kosten is onze core business. Hierdoor kunt u zich volledig richten op uw primaire proces.

Onze werkwijze

Savepartner signaleert besparingskansen en zorgt ervoor dat deze kansen optimaal worden benut – dit alles onder de regie van de opdrachtgevende organisatie. Op basis van een inventariserend gesprek wijst Savepartner kostenposten aan waarop aanzienlijk kan worden bespaard. Met goedkeuring van de opdrachtgever neemt Savepartner vervolgens alle nodige maatregelen om de besparingen te realiseren.

Het enige dat opdrachtgevers dienen aan te leveren is een overzicht van de betreffende contracten, waarna Savepartner alle fasen van uw besparingstraject zal doorlopen.